Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος

Επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS στη Βάρη και δωρίσαμε 400 τετράδια για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών που ζούν εκεί. Aυτό το σπουδαίο έργο στηρίζεται από εθελοντισμό, δωρεές και χορηγίες.