Λογοτεχνικά βραβεία του "Αναγνώστη" 2013

Υποψήφιο στα Λογοτεχνικά βραβεία του Αναγνώστη, στην κατηγορία Λογοτεχνικό Βιβλίο για παιδιά.