Βιβλιοθήκες Σχολείων

Δωρεές για ενίσχυση των σχολικών βιβλιοθηκών Πανελλαδικά και προσφορά προϊόντων στις σχολικές γιορτές για ενίσχυση των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων.