Κρατικά Βραβεία 2013

Υποψήφιο για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2013 (Βραχείες Λίστες 2012) του Υπουργείου Πολιτισμού.